Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solvang skole
Hundervegen 76
2636 ØYER
Org.nr 875274252
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øyer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,0 19,9 20,7 21,2 21,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 13,1 12,9 12,5 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,6 67,4 69,6 63,1 64,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,2 18,9 17,5 18,7 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 13,6 13,5 13,0 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 16,6 13,6 13,2 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 260 14 364 14 458 14 807 14 806
Undervisningstimer totalt per elev 63 57 57 59 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no