Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solund kommune
Kommunenr 4636
Alle grunnskoler med adresse i Solund kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 13,5
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 60,6
Lærertimer som gis til undervisning 7 953
Undervisningstimer totalt per elev 92
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no