Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solund kommune
Kommunenr 4636
Alle grunnskoler med adresse i Solund kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Solund kommune 13,4 13,3 15,5 16,4 13,5
Vestland fylke
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Solund kommune 7,4 7,7 6,5 6,4 7,6
Vestland fylke
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Solund kommune 0 0 1 1 1
Vestland fylke
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Solund kommune 233,3 450,0 127,5 70,3 59,7
Vestland fylke
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Solund kommune 2,7 1,5 4,5 7,8 10,7
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Solund kommune 9,1 8,8 7,0 7,7 9,0
Vestland fylke
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Solund kommune 8,0 8,9 7,8 6,4 8,3
Vestland fylke
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Solund kommune 10,0 14,7 9,1 8,7 9,7
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Solund kommune 10,9 8,7
Vestland fylke
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Solund kommune 8,1 11,0
Vestland fylke
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Solund kommune 7,8 9,8
Vestland fylke
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Solund kommune 65,5 76,8 73,1 56,9 60,6
Vestland fylke
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Solund kommune 7 951 8 239 9 623 9 924 7 953
Vestland fylke
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Solund kommune 95 92 109 110 92
Vestland fylke
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no