Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solund kommune
Kommunenr 4636
Alle grunnskoler med adresse i Solund kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,4 13,3 15,5 16,4 13,5
Antall elever per årsverk til undervisning 7,4 7,7 6,5 6,4 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 233,3 450,0 127,5 70,3 59,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,7 1,5 4,5 7,8 10,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 8,8 7,0 7,7 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,0 8,9 7,8 6,4 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0 14,7 9,1 8,7 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,1 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,8 9,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 65,5 76,8 73,1 56,9 60,6
Lærertimer som gis til undervisning 7 951 8 239 9 623 9 924 7 953
Undervisningstimer totalt per elev 95 92 109 110 92
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no