Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solund barne- og ungdomsskule
6924 HARDBAKKE
Org.nr 974614464
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Solund kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,2 13,4 13,3 15,5 16,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,2 7,4 7,7 6,5 6,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 193,5 233,3 450,0 127,5 70,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,8 2,7 1,5 4,5 7,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 9,1 8,8 7,0 7,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,2 8,0 8,9 7,8 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,4 10,0 14,7 9,1 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 70,6 65,5 76,8 73,1 56,9
Lærertimer som gis til undervisning 7 722 7 951 8 239 9 623 9 924
Undervisningstimer totalt per elev 87 95 92 109 110
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no