Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solør Montessoriskole (privat)
Myrvoldheimen 55
2266 ARNEBERG
Org.nr 987919558
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Solør Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Solør Montessoriskole (privat) Åsnes kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 2,7 2,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 8,8 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 11,5 11,5 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 74,1 74,1 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 11,3 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 17,0 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 27,1 27,1 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,5 11,5 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 76,9 76,9 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 1 927 1 927 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev 84 84 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no