Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solør Montessoriskole (privat)
Myrvoldheimen 55
2266 ARNEBERG
Org.nr 987919558
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Solør Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 2,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 11,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 74,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 27,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 76,9
Lærertimer som gis til undervisning 1 927
Undervisningstimer totalt per elev 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no