Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solør Montessoriskole (privat)
Myrvoldheimen 55
2266 ARNEBERG
Org.nr 987919558
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Solør Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Solør Montessoriskole (privat) 4,1 2,8 2,7 2,7 2,7
Åsnes kommune 4,1 2,8 2,7 2,7 2,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Solør Montessoriskole (privat) 7,0 7,7 7,3 6,9 8,8
Åsnes kommune 7,0 7,7 7,3 6,9 8,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Solør Montessoriskole (privat) 0 1 1 2 2
Åsnes kommune 0 1 1 2 2
Innlandet fylke
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Solør Montessoriskole (privat) 0,0 33,3 13,6 11,3 11,5
Åsnes kommune 0,0 33,3 13,6 11,3 11,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Solør Montessoriskole (privat) 0,0 21,8 51,9 59,3 74,1
Åsnes kommune 0,0 21,8 51,9 59,3 74,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Solør Montessoriskole (privat) 9,0 9,9 9,4 8,9 11,3
Åsnes kommune 9,0 9,9 9,4 8,9 11,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Solør Montessoriskole (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Åsnes kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Solør Montessoriskole (privat) 9,5 10,9 11,4 10,1 17,0
Åsnes kommune 9,5 10,9 11,4 10,1 17,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Solør Montessoriskole (privat) 9,0 27,1
Åsnes kommune 9,0 27,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Solør Montessoriskole (privat) 11,0 11,5
Åsnes kommune 11,0 11,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Solør Montessoriskole (privat) 0,0 0,0
Åsnes kommune 0,0 0,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Solør Montessoriskole (privat) 50,0 38,5 76,9 76,9 76,9
Åsnes kommune 50,0 38,5 76,9 76,9 76,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Solør Montessoriskole (privat) 2 964 1 927 1 927 1 927 1 927
Åsnes kommune 2 964 1 927 1 927 1 927 1 927
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Solør Montessoriskole (privat) 106 96 101 107 84
Åsnes kommune 106 96 101 107 84
Innlandet fylke
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no