Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solør Montessoriskole (privat)
Myrvoldheimen 55
2266 ARNEBERG
Org.nr 987919558
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Solør Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,1 2,8 2,7 2,7 2,7
Antall elever per årsverk til undervisning 7,0 7,7 7,3 6,9 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 33,3 13,6 11,3 11,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 21,8 51,9 59,3 74,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0 9,9 9,4 8,9 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,5 10,9 11,4 10,1 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0 27,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,0 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 50,0 38,5 76,9 76,9 76,9
Lærertimer som gis til undervisning 2 964 1 927 1 927 1 927 1 927
Undervisningstimer totalt per elev 106 96 101 107 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no