Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solør Montessoriskole (privat)
Myrvoldheimen 55
2266 ARNEBERG
Org.nr 987919558
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Solør Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Solør Montessoriskole (privat) 4,1 2,8 2,7 2,7 2,7
Åsnes kommune 72,5 68,5 74,1 75,4 77,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Solør Montessoriskole (privat) 7,0 7,7 7,3 6,9 8,8
Åsnes kommune 11,7 12,1 10,8 10,5 9,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Solør Montessoriskole (privat) 0 1 1 2 2
Åsnes kommune 8 11 12 10 11
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Solør Montessoriskole (privat) 0,0 33,3 13,6 11,3 11,5
Åsnes kommune 91,4 68,9 58,8 70,1 60,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Solør Montessoriskole (privat) 0,0 21,8 51,9 59,3 74,1
Åsnes kommune 11,5 15,5 16,4 13,2 14,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Solør Montessoriskole (privat) 9,0 9,9 9,4 8,9 11,3
Åsnes kommune 11,5 12,6 10,9 10,8 10,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Solør Montessoriskole (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Åsnes kommune 17,0 15,5 14,8 13,9 12,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Solør Montessoriskole (privat) 9,5 10,9 11,4 10,1 17,0
Åsnes kommune 16,9 17,7 17,1 15,2 14,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Solør Montessoriskole (privat) 9,0 27,1
Åsnes kommune 14,3 13,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Solør Montessoriskole (privat) 11,0 11,5
Åsnes kommune 13,3 14,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Solør Montessoriskole (privat) 0,0 0,0
Åsnes kommune 18,3 16,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Solør Montessoriskole (privat) 50,0 38,5 76,9 76,9 76,9
Åsnes kommune 96,4 92,1 92,1 95,3 96,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Solør Montessoriskole (privat) 2 964 1 927 1 927 1 927 1 927
Åsnes kommune 46 856 43 065 47 261 47 223 49 040
Innlandet fylke
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Solør Montessoriskole (privat) 106 96 101 107 84
Åsnes kommune 61 59 66 68 72
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no