Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solneset skole
Ringvegen 520
9017 TROMSØ
Org.nr 980515702
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 16,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 782
Undervisningstimer totalt per elev 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no