Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solneset skole
Ringvegen 520
9017 TROMSØ
Org.nr 980515702
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Solneset skole 17,2 15,2 16,2 17,3 16,6
Tromsø kommune 735,5 743,4 746,7 753,7 781,3
Troms Romsa fylke 1 915,5 1 959,7 1 954,8 1 961,2 1 999,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Solneset skole 13,6 14,0 13,0 12,8 13,5
Tromsø kommune 12,7 12,4 12,5 12,4 11,9
Troms Romsa fylke 10,8 10,5 10,6 10,5 10,1
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Solneset skole 3 4 2 3 2
Tromsø kommune 93 80 91 98 106
Troms Romsa fylke 235 234 264 260 274
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Solneset skole 75,0 55,1 110,4 71,8 104,3
Tromsø kommune 89,5 104,6 92,9 86,9 80,0
Troms Romsa fylke 78,5 78,7 69,9 70,2 66,2
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Solneset skole 16,0 23,1 10,7 15,8 11,3
Tromsø kommune 12,7 10,8 12,2 12,9 13,5
Troms Romsa fylke 12,3 11,9 13,5 13,3 13,7
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Solneset skole 13,6 13,9 13,1 12,9 13,5
Tromsø kommune 14,1 13,4 13,3 13,5 13,0
Troms Romsa fylke 11,9 11,5 11,5 11,5 11,1
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Solneset skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tromsø kommune 14,0 14,3 15,2 14,4 14,0
Troms Romsa fylke 12,1 11,9 12,2 12,0 11,7
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Solneset skole 21,4 17,3 14,1 14,4 16,9
Tromsø kommune 18,1 17,9 18,0 18,0 17,3
Troms Romsa fylke 15,2 14,9 15,2 15,1 14,4
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Solneset skole 14,8
Tromsø kommune 15,4
Troms Romsa fylke 13,0
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Solneset skole 20,7
Tromsø kommune 17,6
Troms Romsa fylke 15,0
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Solneset skole 0,0
Tromsø kommune 19,9
Troms Romsa fylke 15,9
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Solneset skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tromsø kommune 98,6 97,9 97,3 97,1 98,0
Troms Romsa fylke 97,5 96,2 93,6 94,3 94,8
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Solneset skole 11 307 10 303 10 853 11 338 10 782
Tromsø kommune 466 756 480 316 484 487 488 034 506 636
Troms Romsa fylke 1 217 230 1 247 116 1 245 318 1 243 612 1 276 329
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Solneset skole 55 53 57 58 55
Tromsø kommune 56 57 57 58 60
Troms Romsa fylke 66 68 67 68 70
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no