Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solneset skole
Ringvegen 520
9017 TROMSØ
Org.nr 980515702
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,2 16,2 17,3 16,6 15,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 13,0 12,8 13,5 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 2 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,1 110,4 71,8 104,3 114,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,1 10,7 15,8 11,3 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 13,1 12,9 13,5 15,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 14,1 14,4 16,9 21,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7 27,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 303 10 853 11 338 10 782 9 835
Undervisningstimer totalt per elev 53 57 58 55 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no