Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solneset skole
Ringvegen 520
9017 TROMSØ
Org.nr 980515702
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,2 15,2 16,2 17,3 16,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 14,0 13,0 12,8 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,0 55,1 110,4 71,8 104,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,0 23,1 10,7 15,8 11,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 13,9 13,1 12,9 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,4 17,3 14,1 14,4 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 307 10 303 10 853 11 338 10 782
Undervisningstimer totalt per elev 55 53 57 58 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no