Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sollia barne- og ungdomsskole
Rondeveien 711
2477 SOLLIA
Org.nr 975273458
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stor-Elvdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8
Antall elever per årsverk til undervisning 3,8 3,7 4,0 3,3 4,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,8 3,7 4,1 3,4 4,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,8 3,7 4,1 3,4 4,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 1,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 39,0 37,7 54,3 82,9 82,4
Lærertimer som gis til undervisning 1 169 1 210 1 312 1 330 1 292
Undervisningstimer totalt per elev 195 202 187 222 185
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no