Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sollerudstranda skole
Drammensveien 280
0283 OSLO
Org.nr 973626434
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,5 21,2 20,4 20,5 20,5
Antall elever per årsverk til undervisning 3,8 3,3 4,1 3,6 3,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,0 4,4 5,5 4,8 5,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,5 4,0 6,0 5,4 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,2 89,6 89,1 90,0 90,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 030 12 600 12 086 12 958 12 958
Undervisningstimer totalt per elev 174 200 159 183 168
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no