Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solholmen skole
Møllevannsveien 52
4617 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598655
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,4 18,4 18,6 18,9 20,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,9 13,1 13,2 13,1 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 254,8 120,0 134,1 127,5 131,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,4 9,8 9,0 9,6 9,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,7 13,0 13,2 13,0 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,4 15,9 15,2 14,8 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 995 12 203 12 582 13 168 13 937
Undervisningstimer totalt per elev 47 56 56 57 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no