Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solheim skule
Norddalsfjord
6900 FLORØ
Org.nr 975271943
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kinn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 1,0 1,3 1,3 2,4 2,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,4 7,7 7,8 6,0 5,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 21,7 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 24,7 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,0 7,5 7,8 6,0 5,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,0 7,5 7,8 6,0 5,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,3 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 3,9 3,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 34,7 100,0 92,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 703 961 961 1 604 1 604
Undervisningstimer totalt per elev 100 96 96 123 146
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no