Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solheim skole
Mailandveien 4
1470 LØRENSKOG
Org.nr 975272613
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lørenskog kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,1 24,7 32,7 35,0 36,9
Antall elever per årsverk til undervisning 18,2 20,3 13,8 14,0 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 6 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,4 83,8 70,7 87,5 91,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,1 18,5 18,0 14,8 13,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,1 20,2 13,9 14,0 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,7 23,4 16,5 16,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,2 84,9 97,1 94,9 94,1
Lærertimer som gis til undervisning 15 479 13 984 22 325 24 111 24 960
Undervisningstimer totalt per elev 41 37 54 53 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no