Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solevåg skule
Solavågseidet 57
6037 EIDSNES
Org.nr 975277151
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sula kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,4 16,3 18,1 19,8 22,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,2 15,1 14,3 12,9 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 87,7 91,4 69,4 59,9 49,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,8 15,1 18,4 19,8 22,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 15,0 14,4 13,0 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 18,0 16,6 15,0 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 94,5 97,9
Lærertimer som gis til undervisning 10 403 10 990 11 985 13 463 15 134
Undervisningstimer totalt per elev 49 49 52 57 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no