Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solberg skole
Gamle Riksvei 57
3057 SOLBERGELVA
Org.nr 974544156
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nedre Eiker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 39,7 41,1 41,5 42,5 41,7
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 14,9 14,5 14,4 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 6 6 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,3 91,5 88,2 109,4 108,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,1 14,6 14,9 12,0 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 15,0 14,5 14,4 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 19,2 20,3 19,7 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 86,4 89,3 87,6 96,8
Lærertimer som gis til undervisning 26 726 27 125 27 820 28 781 28 814
Undervisningstimer totalt per elev 48 50 51 51 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no