Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solberg skole
Mjølnerveien 4
1400 SKI
Org.nr 874603252
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ås kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Solberg skole 15,3 14,6 15,2 15,8 15,9
Ås kommune 184,3 193,4 186,2 205,4 195,3
Akershus fylke 6 135,3 6 205,3 6 340,7 6 549,3 6 765,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Solberg skole 12,6 13,7 13,7 13,4 13,2
Ås kommune 13,6 13,5 14,2 13,0 13,6
Akershus fylke 14,1 14,0 13,9 13,7 13,4
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Solberg skole 1 0 0 0 1
Ås kommune 19 21 22 22 26
Akershus fylke 801 841 835 877 930
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Solberg skole 213,1 438,1 382,0 396,0 194,0
Ås kommune 114,4 109,6 103,9 109,9 94,2
Akershus fylke 95,4 91,9 94,1 90,9 86,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Solberg skole 5,5 2,9 3,3 3,2 6,3
Ås kommune 10,5 11,0 12,1 10,6 13,1
Akershus fylke 13,1 13,6 13,2 13,4 13,7
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Solberg skole 12,5 13,5 13,7 13,4 13,3
Ås kommune 13,8 13,8 14,3 13,8 13,7
Akershus fylke 15,3 15,2 15,2 14,6 14,3
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Solberg skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ås kommune 17,3 16,7 18,4 14,9 17,8
Akershus fylke 15,5 15,5 15,7 15,8 15,6
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Solberg skole 15,9 15,3 15,8 15,3 14,7
Ås kommune 17,4 17,5 18,9 18,1 18,7
Akershus fylke 18,8 18,6 18,7 18,4 17,8
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Solberg skole 13,4
Ås kommune 16,5
Akershus fylke 15,9
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Solberg skole 16,6
Ås kommune 18,5
Akershus fylke 18,6
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Solberg skole 0,0
Ås kommune 23,2
Akershus fylke 19,6
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Solberg skole 88,1 94,4 100,0 95,9 100,0
Ås kommune 91,5 89,8 93,6 93,6 93,2
Akershus fylke 94,7 93,6 94,3 94,3 93,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Solberg skole 10 532 9 970 10 308 10 958 10 879
Ås kommune 116 589 123 197 118 237 132 127 127 123
Akershus fylke 3 860 882 3 935 031 4 010 547 4 158 933 4 293 459
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Solberg skole 59 54 54 55 56
Ås kommune 53 53 51 55 53
Akershus fylke 51 51 51 52 53
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no