Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solberg skole
Mjølnerveien 4
1423 SKI
Org.nr 874603252
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ås kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,6 15,2 15,8 15,9 16,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 13,7 13,4 13,2 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 438,1 382,0 396,0 194,0 136,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,9 3,3 3,2 6,3 8,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 13,7 13,4 13,3 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 15,8 15,3 14,7 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,6 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,4 100,0 95,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 970 10 308 10 958 10 879 10 913
Undervisningstimer totalt per elev 54 54 55 56 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no