Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solberg skole
Mjølnerveien 4
1400 SKI
Org.nr 874603252
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ås kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,3 14,6 15,2 15,8 15,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 13,7 13,7 13,4 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 213,1 438,1 382,0 396,0 194,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,5 2,9 3,3 3,2 6,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 13,5 13,7 13,4 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 15,3 15,8 15,3 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,1 94,4 100,0 95,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 532 9 970 10 308 10 958 10 879
Undervisningstimer totalt per elev 59 54 54 55 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no