Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solberg skole
Heggedalsveien 99
1385 ASKER
Org.nr 874578312
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,6 9,7 10,8 9,8 10,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 10,5 10,1 11,7 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 102,2 285,3 107,8 53,6 74,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,8 3,5 8,3 20,1 12,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 10,4 10,3 11,7 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,4 12,0 13,1 14,3 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,2 97,9 100,0 70,3 97,7
Lærertimer som gis til undervisning 7 127 6 832 7 082 6 650 6 612
Undervisningstimer totalt per elev 75 70 73 63 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no