Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solbakken skole
Vikelvvegen 151
7057 JONSVATNET
Org.nr 975279006
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,2 8,5 9,1 7,8 9,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 14,3 12,7 13,7 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,1 89,1 79,2 107,5 59,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,3 15,0 14,3 12,0 18,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 14,6 13,1 13,8 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 15,9 14,5 19,3 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 387 5 900 5 988 5 407 6 440
Undervisningstimer totalt per elev 65 52 58 54 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no