Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Solås skole
Åfaret 4
4330 ÅLGÅRD
Org.nr 975300285
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gjesdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,1 28,5 29,9 29,9 31,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 12,7 13,1 13,9 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 6 10 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 106,3 80,6 65,0 38,8 42,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 14,7 19,3 34,4 29,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 13,2 13,3 14,1 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 14,0 15,0 17,7 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,6 97,1 96,5 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 065 19 430 21 153 21 355 22 169
Undervisningstimer totalt per elev 56 58 57 53 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no