Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sola ungdomsskole
Nesheimvegen 5
4055 SOLA
Org.nr 875275542
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sola kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 38,7 47,2 47,4 48,8 49,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 12,7 12,2 12,6 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 464,2 584,9 414,2 198,9 216,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,8 1,8 2,5 5,5 4,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,0 17,0 16,3 16,8 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 28,2 24,6 19,5 22,4 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,2 100,0 100,0 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 23 272 25 949 26 747 27 873 28 306
Undervisningstimer totalt per elev 46 52 54 52 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no