Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sola ungdomsskole
Skolevegen 14
4055 SOLA
Org.nr 875275542
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sola kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 47,2 47,4 48,8 49,1 49,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,2 12,6 12,2 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 584,9 414,2 198,9 216,9 285,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,8 2,5 5,5 4,9 4,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,0 16,3 16,8 16,2 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,6 19,5 22,4 20,8 21,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,8 21,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 100,0 100,0 98,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 25 949 26 747 27 873 28 306 28 719
Undervisningstimer totalt per elev 52 54 52 54 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no