Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sola skole
Erlingvegen 10
4055 SOLA
Org.nr 975275590
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sola kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,2 12,7 12,4 13,2 14,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 12,5 12,1 12,5 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,1 100,7 97,8 93,6 97,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6 10,8 11,0 11,8 9,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 12,3 12,1 12,6 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 14,1 13,6 14,4 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 90,9 92,1 92,1
Lærertimer som gis til undervisning 7 780 8 208 8 172 8 621 9 421
Undervisningstimer totalt per elev 63 59 61 59 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no