Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sola kommune
Kommunenr 1124
Alle grunnskoler med adresse i Sola kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 323,6 322,3 312,6 339,4 332,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 12,0 12,6 11,4 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 35 37 38 33 35
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,4 94,8 93,3 106,0 102,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7 11,4 12,2 9,9 10,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 12,2 12,9 11,5 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4 15,1 16,3 15,0 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 15,6 17,2 15,6 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,7 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2 96,4 97,3 95,4 93,9
Lærertimer som gis til undervisning 208 892 208 359 201 905 222 572 217 563
Undervisningstimer totalt per elev 62 60 57 63 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no