Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sokndal kommune
Kommunenr 1111
Alle grunnskoler med adresse i Sokndal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 42,8 42,7 43,8 47,4 48,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 11,6 11,5 10,5 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,8 86,8 96,6 81,7 83,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 11,7 10,6 11,5 11,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 12,3 13,3 12,1 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,6 13,1 11,2 9,8 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 16,3 16,1 16,2 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,7 86,3 87,0 88,6 85,2
Lærertimer som gis til undervisning 27 650 26 830 27 606 30 391 30 838
Undervisningstimer totalt per elev 67 62 62 68 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no