Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sokndal kommune
Kommunenr 1111
Alle grunnskoler med adresse i Sokndal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 42,7 43,8 47,4 48,0 46,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,5 10,5 10,5 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,8 96,6 81,7 83,3 70,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 10,6 11,5 11,4 13,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 13,3 12,1 11,9 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,1 11,2 9,8 10,6 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 16,1 16,2 15,4 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,7 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,5 18,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,3 87,0 88,6 85,2 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 26 830 27 606 30 391 30 838 29 980
Undervisningstimer totalt per elev 62 62 68 68 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no