Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sogndal kommune
Kommunenr 1420
Alle grunnskoler med adresse i Sogndal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 88,8 88,1 86,8 88,5 92,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 12,2 12,1 11,8 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 8 11 11 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 101,8 116,5 84,3 88,1 82,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,4 9,4 13,1 12,2 12,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 12,0 12,0 12,5 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 17,0 16,6 14,3 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 17,1 16,9 17,6 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 57 452 56 770 56 570 57 382 60 631
Undervisningstimer totalt per elev 61 59 59 60 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no