Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 1 512,0 1 533,9 1 563,4 1 580,4 1 576,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 10,1 10,0 9,8 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 179 181 190 207 226
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,5 77,1 73,9 67,6 61,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 11,8 12,2 13,1 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 10,7 10,6 10,4 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,4 12,4 12,2 12,1 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,0 14,2 13,9 13,5 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,9 96,6 96,1 95,3 94,8
Lærertimer som gis til undervisning 983 161 981 487 997 994 1 014 159 1 009 415
Undervisningstimer totalt per elev 70 70 71 72 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no