Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sogn og Fjordane fylke
Alle grunnskoler med adresse i Sogn og Fjordane fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Årsverk for undervisningspersonale 1 529,1 1 512,0 1 533,9 1 563,4 1 580,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 10,2 10,1 10,0 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 177 179 181 190 207
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,8 78,5 77,1 73,9 67,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 11,8 11,8 12,2 13,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 10,7 10,7 10,6 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,7 12,4 12,4 12,2 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 14,0 14,2 13,9 13,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 96,9 96,6 96,1 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 977 976 983 161 981 487 997 994 1 014 159
Undervisningstimer totalt per elev 69 70 70 71 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no