Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Sogn og Fjordane fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 1 533,9 1 563,4 1 580,4 1 576,3 1 588,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 10,0 9,8 9,8 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 181 190 207 226 227
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,1 73,9 67,6 61,5 59,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 12,2 13,1 14,3 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 10,6 10,4 10,4 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,4 12,2 12,1 12,2 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2 13,9 13,5 13,5 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,1 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,1 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,6 15,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6 96,1 95,3 94,8 95,5
Lærertimer som gis til undervisning 981 487 997 994 1 014 159 1 009 415 1 013 398
Undervisningstimer totalt per elev 70 71 72 73 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no