Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sofienberg skole
Trondheimsveien 48
0560 OSLO
Org.nr 912187071
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,7 18,2 29,4 29,5 30,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 13,9 12,5 13,1 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 114,0 143,6 138,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 10,2 8,5 9,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,2 19,3 17,8 18,9 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 24,4 20,5 21,9 21,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 245 10 152 18 000 18 000 18 800
Undervisningstimer totalt per elev 52 47 53 50 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no