Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sofienberg skole
Trondheimsveien 48
0560 OSLO
Org.nr 912187071
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,2 29,4 29,5 30,6 31,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 12,5 13,1 14,0 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 3 2 3 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 114,0 143,6 138,6 375,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 10,2 8,5 9,5 3,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,3 17,8 18,9 20,2 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,4 20,5 21,9 21,9 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,9 19,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 152 18 000 18 000 18 800 19 322
Undervisningstimer totalt per elev 47 53 50 47 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no