Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sofiemyr skole
Holbergs Vei 37
1412 SOFIEMYR
Org.nr 975272826
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oppegård kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,9 29,9 28,4
Antall elever per årsverk til undervisning 18,0 13,7 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 245,0 124,4 218,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,9 10,4 6,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,9 14,0 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,6 16,3 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,1 92,9
Lærertimer som gis til undervisning 17 239 20 855 19 828
Undervisningstimer totalt per elev 41 54 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no