Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sofiemyr skole - Avd Sofiemyråsen ressurssenter
Tømteveien 23
1412 SOFIEMYR
Org.nr 876637022
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oppegård kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,9 7,0 8,0 7,3 6,9
Antall elever per årsverk til undervisning 2,1 2,0 2,0 2,1 2,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 6 6 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 84,5 83,8 80,7 86,6 85,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 87,6 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 089 4 602 5 198 4 817 4 431
Undervisningstimer totalt per elev 339 354 347 344 341
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no