Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søyland skole
Søylandsveien 95
4400 FLEKKEFJORD
Org.nr 979584377
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Flekkefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,8 15,1 15,1 15,1 13,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 12,2 12,9 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 83,8 76,5 80,8 75,1 46,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,4 14,1 14,1 14,1 22,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 11,8 12,4 11,5 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 13,8 14,2 13,0 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 188 9 890 9 890 9 890 9 020
Undervisningstimer totalt per elev 61 61 58 62 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no