Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søvik skule
Vollane 25
6280 SØVIK
Org.nr 975284115
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Haram kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,8 10,3 10,7 9,4 11,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 11,3 10,6 11,9 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,1 45,2 55,1 122,4 101,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,1 24,0 18,2 9,1 8,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 11,2 10,7 11,9 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 13,6 13,0 12,6 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,5 90,3 78,9
Lærertimer som gis til undervisning 7 695 7 340 7 552 6 496 7 873
Undervisningstimer totalt per elev 67 66 70 62 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no