Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søvik oppvekstsenter - Avd skole
Tjøttaveien 23
8804 SANDNESSJØEN
Org.nr 975286606
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Alstahaug kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,9 9,6 10,9 10,8 10,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 7,8 9,0 8,5 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,7 48,6 45,4 45,1 41,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,6 14,6 17,0 16,1 17,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 8,8 9,7 9,4 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,7 8,3 10,7 9,4 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,6 9,5 11,4 10,7 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,9 87,6 88,1 94,3
Lærertimer som gis til undervisning 5 130 6 142 6 569 6 598 5 985
Undervisningstimer totalt per elev 72 90 78 84 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no