Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørvær oppvekstsenter - Avdeling skole
Havneveien 14
9595 SØRVÆR
Org.nr 974601982
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hasvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,4 4,5 3,4 3,4 4,5
Antall elever per årsverk til undervisning 3,7 3,2 3,6 4,8 3,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,7 3,9 3,6 4,8 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,5 2,6 0,0 0,0 0,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,2 3,6 3,5 4,9 3,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,2 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,7 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 53,0 100,0 70,3 71,4 58,7
Lærertimer som gis til undervisning 2 850 2 860 2 270 2 327 2 850
Undervisningstimer totalt per elev 190 220 206 155 190
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no