Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørvågen skole
8392 SØRVÅGEN
Org.nr 975288609
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Moskenes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,1 11,4 11,8 13,7 14,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 7,9 8,1 7,4 6,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,9 34,0 44,5 33,0 22,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,6 23,4 16,9 21,9 26,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 9,8 8,9 7,7 6,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 7,6 9,5 9,3 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 10,2 11,7 8,7 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,0 97,2 97,0 89,8 89,8
Lærertimer som gis til undervisning 6 061 8 053 7 714 9 481 9 481
Undervisningstimer totalt per elev 64 88 87 96 108
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no