Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørumsand skole
Magnus Sørlis vei 1
1920 SØRUMSAND
Org.nr 975272745
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lillestrøm kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,6 37,2 40,4 40,5 42,2
Antall elever per årsverk til undervisning 18,3 15,7 14,7 14,8 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 5 4 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,3 74,4 99,4 129,7 72,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,5 18,7 13,4 10,3 17,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,2 15,7 14,8 14,8 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,4 19,0 17,3 17,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,4 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,3 79,9 76,1 72,8 83,8
Lærertimer som gis til undervisning 20 160 24 380 27 172 27 174 28 417
Undervisningstimer totalt per elev 40 47 50 50 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no