Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørum skole
Bingenveien 2-4
1923 SØRUM
Org.nr 975272753
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sørum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,2 14,8 15,2 10,9 13,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 12,2 12,2 16,1 14,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,0 65,5 75,8 83,3 106,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,9 17,0 14,1 17,6 12,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3 12,1 12,2 16,2 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,9 17,9 14,0 19,6 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 28,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 79,1 86,2 85,8 78,8 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 8 970 10 053 9 918 7 344 8 496
Undervisningstimer totalt per elev 52 61 61 46 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no