Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørum kommune
Kommunenr 0226
Alle grunnskoler med adresse i Sørum kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 192,9 198,0 205,0 202,9 222,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 14,0 13,8 14,4 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 35 36 35 33 31
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,0 66,6 71,4 77,4 85,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,0 18,4 17,0 16,3 13,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,5 15,3 14,7 15,3 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,3 15,4 16,0 16,8 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 18,9 18,6 19,4 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,9 93,3 91,6 87,8 90,1
Lærertimer som gis til undervisning 121 276 123 690 128 525 127 503 139 454
Undervisningstimer totalt per elev 51 51 52 50 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no