Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørskogbygda skole
Sørskogbygdvegen 645
2412 SØRSKOGBYGDA
Org.nr 975294919
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Elverum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,0 7,2 7,1 7,6 7,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,2 10,7 10,9 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,8 45,0 39,8 42,3 42,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6 22,3 24,8 23,9 23,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 11,6 10,9 11,1 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 13,3 14,7 13,8 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3 100,0 92,2 88,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 588 4 757 4 864 5 214 5 148
Undervisningstimer totalt per elev 63 66 69 68 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no