Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørskogbygda skole
Sørskogbygdvegen 645
2412 SØRSKOGBYGDA
Org.nr 975294919
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Elverum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,1 7,0 7,2 7,1 7,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 11,8 11,2 10,7 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,6 76,8 45,0 39,8 42,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6 13,6 22,3 24,8 23,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 12,0 11,6 10,9 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 15,8 13,3 14,7 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 96,3 100,0 92,2 88,6
Lærertimer som gis til undervisning 4 759 4 588 4 757 4 864 5 214
Undervisningstimer totalt per elev 59 63 66 69 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no