Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørreisa sentralskole
Skoleveien 18
9310 SØRREISA
Org.nr 974569728
Offentlig skole
Grunnskole
5.-10. trinn
Skoleeier: Sørreisa kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,3 27,8 29,7 30,5 27,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,9 10,3 9,4 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 6 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,5 49,8 44,8 45,5 41,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,1 19,4 18,8 17,2 20,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 14,8 12,5 11,2 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 14,4 12,6 11,9 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 19,5 16,3 15,5 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,4 14,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,0 89,1 91,4 97,6 91,4
Lærertimer som gis til undervisning 16 609 15 694 16 848 17 637 16 511
Undervisningstimer totalt per elev 59 58 67 74 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no