Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørreisa kommune
Kommunenr 1925
Alle grunnskoler med adresse i Sørreisa kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 42,6 42,8 44,3 46,1 47,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 11,2 11,2 10,4 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 10 10 10 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,8 43,4 41,4 40,6 37,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,0 22,8 22,9 21,7 22,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 11,4 11,8 11,2 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 14,9 14,4 12,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 16,0 16,1 15,1 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 87,2 88,5 85,9 91,8
Lærertimer som gis til undervisning 28 065 26 837 26 634 27 662 28 733
Undervisningstimer totalt per elev 63 63 63 68 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no