Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørreisa kommune
Kommunenr 5419
Alle grunnskoler med adresse i Sørreisa kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 42,8 44,3 46,1 47,1 46,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 11,2 10,4 9,7 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 10 10 11 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,4 41,4 40,6 37,1 36,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,8 22,9 21,7 22,4 23,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 11,8 11,2 10,4 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 14,4 12,6 11,9 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 16,1 15,1 13,8 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,4 14,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,2 88,5 85,9 91,8 86,0
Lærertimer som gis til undervisning 26 837 26 634 27 662 28 733 28 682
Undervisningstimer totalt per elev 63 63 68 73 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no