Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørli skole
Sørliveien 52
1482 NITTEDAL
Org.nr 975296857
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nittedal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Sørli skole 17,0 18,8 19,0 23,7 25,7
Nittedal kommune 240,4 249,0 257,7 263,9 274,1
Akershus fylke 6 135,3 6 205,3 6 340,7 6 549,3 6 765,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Sørli skole 15,4 16,2 17,6 15,4 14,9
Nittedal kommune 14,6 14,4 14,1 14,1 14,1
Akershus fylke 14,1 14,0 13,9 13,7 13,4
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Sørli skole 2 2 2 2 2
Nittedal kommune 37 36 36 37 41
Akershus fylke 801 841 835 877 930
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Sørli skole 118,7 135,2 150,0 159,5 155,9
Nittedal kommune 87,6 91,1 93,1 90,3 85,3
Akershus fylke 95,4 91,9 94,1 90,9 86,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Sørli skole 11,3 10,4 10,3 8,7 8,6
Nittedal kommune 15,3 14,4 13,8 14,1 14,8
Akershus fylke 13,1 13,6 13,2 13,4 13,7
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Sørli skole 15,3 16,0 17,5 15,4 14,9
Nittedal kommune 15,2 15,0 15,4 15,3 15,1
Akershus fylke 15,3 15,2 15,2 14,6 14,3
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Sørli skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nittedal kommune 17,6 17,2 15,9 16,1 16,3
Akershus fylke 15,5 15,5 15,7 15,8 15,6
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Sørli skole 18,0 18,4 20,4 18,0 17,1
Nittedal kommune 18,9 18,7 18,7 18,6 18,3
Akershus fylke 18,8 18,6 18,7 18,4 17,8
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Sørli skole 16,5
Nittedal kommune 16,5
Akershus fylke 15,9
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Sørli skole 18,2
Nittedal kommune 19,4
Akershus fylke 18,6
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Sørli skole 0,0
Nittedal kommune 19,8
Akershus fylke 19,6
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Sørli skole 100,0 100,0 100,0 99,2 100,0
Nittedal kommune 96,9 95,5 95,4 97,4 96,5
Akershus fylke 94,7 93,6 94,3 94,3 93,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Sørli skole 10 987 12 138 12 391 15 781 17 018
Nittedal kommune 157 141 161 436 167 161 169 731 175 145
Akershus fylke 3 860 882 3 935 031 4 010 547 4 158 933 4 293 459
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Sørli skole 48 46 42 48 50
Nittedal kommune 49 50 50 50 51
Akershus fylke 51 51 51 52 53
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no