Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørli skole
Sørliveien 52
1482 NITTEDAL
Org.nr 975296857
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nittedal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,0 18,8 19,0 23,7 25,7
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 16,2 17,6 15,4 14,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 118,7 135,2 150,0 159,5 155,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 10,4 10,3 8,7 8,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 16,0 17,5 15,4 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 18,4 20,4 18,0 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 99,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 987 12 138 12 391 15 781 17 018
Undervisningstimer totalt per elev 48 46 42 48 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no