Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørli skole
7882 NORDLI
Org.nr 974626616
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lierne kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,7 11,7 11,7 11,4 10,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 7,8 6,9 6,8 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 26,8 23,3 21,3 17,1 27,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,8 28,7 28,4 33,5 24,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,0 7,6 6,3 7,5 8,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,6 11,8 11,3 8,4 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,7 9,9 8,4 8,5 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,2 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,0 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,3 10,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,3 88,3 65,8 92,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 057 7 058 7 315 6 742 6 269
Undervisningstimer totalt per elev 81 90 103 104 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no