Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørli skole
7882 NORDLI
Org.nr 974626616
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lierne kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,1 11,7 11,7 11,7 11,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 8,7 7,8 6,9 6,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,7 26,8 23,3 21,3 17,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,8 27,8 28,7 28,4 33,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,8 8,0 7,6 6,3 7,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,9 13,6 11,8 11,3 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 10,7 9,9 8,4 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,9 94,3 88,3 65,8 92,7
Lærertimer som gis til undervisning 6 839 7 057 7 058 7 315 6 742
Undervisningstimer totalt per elev 74 81 90 103 104
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no