Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørkedalen skole
Sørkedalsveien 1009
0758 OSLO
Org.nr 974590220
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,7 6,8 5,4 6,3 6,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 7,4 12,6 10,6 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 164,7 108,9 94,1 77,0 70,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,1 6,6 12,5 11,7 12,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 7,9 13,4 11,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,5 8,1 14,1 11,9 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,1 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,9 62,2 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 593 4 930 3 762 3 971 4 295
Undervisningstimer totalt per elev 82 101 59 70 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no